Прогнозират 6 – 10 % отлив на туристи от Южното Черноморие

Бургаската туристическа камара бие тревога за качеството на продукта, квалификацията на персонала, пътната инфраструктура към курортите, рекламата

Между 6 – 10 % ще е спадът на туристи по южното Черноморие през този сезон, съобщи в интервю за БНР  Иван Иванов, председател на Бургаската регионална туристическа камара. Прогнозата е въз основа на предварителни данни за пътниците планирани за чартърните полети и автобусни линии за периода май – октомври. Цифрите за посещенията през май потвърждават това, туристите посрещнати на летище Бургас са с 25 % по – малко от миналата година, подчерта Иванов.

„81 489 чуждестранни граждани са посетили бургаска област през май, през същия месец миналата година сме посрещнали 102 328, което е спад 25, 60 %. Ръст бележат пазарите на Естония – 50%, Ирландия – 22 % , Англия – 22 % , Русия – 13 %, Украйна – 84 %, но спад бележат много пазари сред които Германия – 18 %, Швеция – 14 % , Израел – 14,8% и др.“

Забелязва се изтегляне на заетостта на договорените леглови контигенти от април – май за юни, което води до скъсяване на туристическия сезон. Водещи пазари като Германия, Скандинавските страни, Израел, Словакия бележат съществени спадове, посочи още Иванов.

„Очаква се по южното Черноморие през това лято да почиват близо 2 млн. 993 хил. души, което бележи спад спрямо миналата година, за сега с 6 на сто. В чартърните полети остават недоговорени 192 хиляди места, което означава загуби за бизнеса в размер най-малко 6 млн. евро.“
Според експерта трябва да се обърне сериозно внимание на качеството на продукта, на „ол инклузива“, нужен е квалифициран персонал, подобряване на пътната инфраструктура към курортите, по – добра рекламна политика и др.

Туристическият сезон ще е труден, но спадът няма да е катастрофален, необходимо е да се работи за преодоляване на проблемите с цел недопускането им през лятото на 2020 година, добави Иван Иванов.