Георги Николов, председател на БТК: Културният туризъм трябва да се рекламира повече; вносът на кадри не е решение

Георги Николов завършва Института по международен туризъм „Алеко Константинов“ в Бургас, специалност „Хотелиерство и ресторантьорство“ и второ висше образование във ВФСИ „Д.А.Ценов“, Свищов, по специалността „Финанси и кредит“. Владее френски и английски език. Дългогодишната му професионална дейност е изцяло в сферата на туризма: в Гранд Хотел „София“ преминава всички нива на йерархията до управител на хотела, впоследствие работи като директор на хотел „Олимп“ в Боровец; бил е заместник-генерален директор на хотел „Рила“ в София, председател на Съвета на директорите на „Приморец турист“ АД (Бургас), както и изпълнителен директор на „Пампорово“ АД. От 2000 г. преминава в частния туристически бизнес. От една година е председател на Българската туристическа камара (БТК).

Като човек, на когото туризмът е на сърце, как оценявате състоянието на този сектор?

Туризмът в България се развива много добре през последните години, той е изключително важен отрасъл за българската икономика. От средствата, които влизат в туризма, 30% процента остават там, останалите отиват в съпътстващите отрасли, в производството, зеленчукопроизводството, строителството, при доставчици и т.н. България има чудесни дадености и много хора инвестират в туризма през последните години. Има много аспекти, които не са достатъчно развити и предстои да се развиват в бъдеще, най-вече свързани с културния туризъм – вижте например, китайци, корейци, японци – те няма да дойдат да си почиват на нашето море, а идват в Европа и обикалят с автобуси. Тази вид туризъм подпомага много хотелиерите и ресторантьорите и трябва да се рекламира много, за да ни знаят и да ги привличаме. Преди няколко години бях в Бодрум – тази прекрасен курорт в Турция. На Чанаккале чакаше дълга редица от десетки автобуси с такива туристи. Да успеем да привлечем една десета от тези туристи ще е прекрасно. Когато през 1980-те години туризмът в Турция беше още сравнително млад и слаб отрасъл, български специалисти съветваха турците. Сега за тях туризмът е държавна политика и виждате резултатите. Ние имаме всички условия за туризъм и работим за развитието им. Големият бизнес и големите туроператори – TUI, Tomas Cook – проявяват интерес към нас, но трябват възможности за много чартърни полети, трябват летища и пътища.

Как работи БТК с другите организации в бранша? Какви добри практики от вашия опит пренасяте?
 
Това е много важно да се каже – след като Министерството на туризма се опита да обедини бранша със закон и впоследствие се отказа от тази своя идея, сега трябва да вървим към сближаване на позициите и обединение на бранша на доброволни начала. Аз съм радетел за това, защото то е добро за всички. Никой няма полза от раздробяване. Видя се, че не е добре да има над 300 организации и сега с новия закон и някои поправки този процес вече се ограничава.В наше лице държавата има сериозен партньор. Ние сме в добри работни отношения с БХРА и с Националния борд по туризъм. Работим и се опитваме да приобщим регионалните организации, някои от които са доста активни – напр. Бургаската камара, сдружение „Родопи“ – те са наши членове, Съвет по туризъм – Пловдив и много други. Всички трябва да почувстват ползата от членството.

Какви са проектите, по които работи или предстои да работи БТК?

Един от най-сериозните проблеми е проблемът с кадрите – внасянето на кадри не е решение. Участваме в проекти за обучение, професионална квалификация и ключови умения на различни кадри в туризма – хотелиер, администратор, готвач, сервитьор-барман, камериер, за развитие на семейно хотелиерство и за аниматори в туризма. С няколко страни от дунавския регион работим по проект за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда, който включва студентската работна ръка. Приключихме един голям европейски проект My Competence, с БСК като водеща организация, за създаване и внедряване на информационна система за оценка на работната сила по браншове и региони. Имаме проекти за развитие на туризма в селища с уникално културни забележителности и за атрактивен туризъм в България.

Как виждате непосредствените задачи пред БТК?

Процесите и задачите, които стоят пред нас, не са едногодишни предизвикателства – по тях работим и предстои още много работа. Първата ми задача беше да възвърна доверието в Камарата и да я стабилизирам финансово, както и да работя за разширяване на членската маса с фирми, свързани с туризма. Вече имаме партньори по аутсорсинг дейности – поддръжка, пране и химическо чистене, човешки ресурси, организатори на конгресни прояви, транспорт, доставка на консумативи, оборудване, проектантски, консултантски фирми и др. Подпомагаме процеса по набиране, тренинг и развитие на туристическите кадри. Участваме в работата на междуведомствения съвет за кадрите в туризма, НАПОО, НАОА. Самостоятелно или в сътрудничество с утвърдени образователни институции в страната и чужбина осъществяваме професионални обучения, които да съдействат за подготовка на конкурентноспособни кадри в сферата на туризма. Вярно е, че Камарата е единствената работодателска организация в туризма – ние подписваме тристранните споразумения със синдикатите. Вярно е, че работим по програми със съдействието и активното сътрудничество на Българската стопанска камара, като работата ни е насочена към стабилизиране на мястото на БТК като секторна работодателска организация, съгласуване със синдикалните организации и членовете на КТД и споразуменията за МОД. Вече работим добре с Министерството на туризма и сме включени в работни групи. Но това е малка част от това, което искам да се направи в бъдеще. Трудна задача е – когато хората ме питат защо да членуват при нас, се налага да използвам думичката „ще“ – ще имате полза от това. Но те са недоверчиви, трябва да почувстват реалната полза от това, да бъдат ангажирани, да знаят, че всичко се прави за тяхно добро. Важно е, защото ако ги няма тези организации, държавата няма да има никакви регулатори и никой няма да спечели. Нивото на туризма не се вдига с чиновнически правила, а с практически преценени и проверени стъпки. Това, което съм започнал, е да увеличим разпознаваемостта на Камарата, да нараства броят на организациите, които желаят да участват. Да разберат смисъла на това да са членове. Това е свързано с пътувания из страната, със срещи, с организирането на структури по места. Трябва да привлечем местния бизнес. Трябва да разширим връзките си с областните и местните органи за управление на туристическите райони и с ОП „Туризъм“ към Столичната Община. БТК трябва да изиграе основна роля за обединение на бранша: ще разширяваме присъствието си в социалните мрежи и сътрудничеството с класическите средства за масова информация. За това ще помогне и организирането на кръгли маси и дискусии в общини с потенциал за развитие на туризма. Ще инициираме съвместно разработване и изпълнение на проекти с общините, като предоставяме и консултантски слуги. Ще работим също и по подпомагане управлението на националните курорти, както и за дигитализацията в туризма. Обединени, можем да рекламираме нашите членове и те да използват всички механизми на Камарата – както е например с тока на свободния пазар. Едно е да го договаря някакъв малък клиент, друго е да се договаря от името на голямо дружество, цената ще е друга. Имаме нов сайт, пълним го с информация и го актуализираме. Участваме в туристически изложения. Ще даваме повече гласност на всички инициативи на Камарата. Това са само някои от предизвикателствата през нас за утвърждаване на имиджа на най-голямата и най-стара работодателска организация в туризма и за популяризиране на дейността й. Трябва да ни припознават повече организации, да повярват в качествата на нашите членове и заедно да вървим напред. Трябва да сме заедно, развити и на местно ниво, иначе не става. Една  птичка пролет не прави. И на въпроса „Защо трябва да членувам в Българската туристическа камара“, без колебания отговорът е – защото мотото на сдружението е АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ СИЛНА И ГОЛЯМА БРАНШОВА ОБЩНОСТ.

Интервюто взе Адриана Момчилова