Преподавател към студент: - Джон, вчера Ви забелязах на територията на женското общежитие към 11 часа вечерта. Този път ще Ви се размине с десет долара глоба, но ако пак Ви видя там ще се разделите с още двайсет и пет ... - Сър, ние с Вас сме делови хора! Колко е абонамента за целия семестър?