Моето куче е много умно! Всяка сутрин му давам пари, то отива до будката и ми носи вестника! - Моето е още по – умно. Всяка сутрин ми носи вестник без изобщо да съм му давал пари.