МИНЕРАЛНИ БАНИ ХАСКОВО

Балнеоложкият курорт е разположен по северните склонове на Източните Родопи. В областта на Хасковски минерални бани има 15 хидротермални извора, чиято температура варира от 54 до 56 градуса С. Климатът в района е умереноконтинентален със средиземноморско влияние, а областта се характеризира с голям брой слънчеви дни през годината. Минералните води, слънцето и мекият климат оказват изключително благоприятно въздействие върху човешкия организъм. Показания за профилактика, лечение и рекреация на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, кожни заболявания.