Никополис ад Иструм

Този древен град е основан от римския император Траян след победите му над даките през 102 и 106 година. Богатата архитектура и скулптурите приличат на откритите в античните градове в Мала Азия – Ефес, Милет и Палмира. Никополис ад Иструм сече собствени монети – 900 различни емисии за един век, с образите на свои обществени сгради. Руините на древното селище са разположени близо до село Никюп, на 20 км от Велико Търново.


Гурме