Арбанаси

Разположено е на едноименното скалисто плато, само на 4 км североизточно от Велико Търново. Запазените над 80 монументални къщи (36 от които са обявени за национални паметници на културата), приличащи на истински малки крепости от ХVІ и ХVІІ в., впечатляват със суровия си външен вид и високи каменни огради, които силно контрастират с китните дворове. Таваните, вратите, мебелите и прозорците им са богато украсени с дърворезби, стените са декорирани с гипсоелементи и са изписани с цветя. Особено внушителни са Костанцалиевата и Хаджиилиевата къща. В Арбанаси има 7 църкви, строени в периода XIV–XVIII в. “Рождество Христово” е най-старата от тях и е с най-живописна декорация. Най-голяма е църквата “Св. Архангели Михаил и Гавраил”. Много интересни са и църквите „Св. Димитър”, „Св. Атанас”, „Св. Георги”, „Св. Богородица” и „Св. Никола” – последните две са превърнати в манастири. С царски указ от 1921 г. Арбанаси е обявено за курорт, а през 2000 г. – за историческо селище от национално значение.