ЛЮТИЦА

Построената през ХІІ–ХІІІ в. планинска крепост, с площ от 26 дка, е най-запазената не само в Родопите, но и в цяла България (другата крепост е „Баба Вида” в гр. Видин, но тя е разположена в равнинен район). Предполага се, че Калето е споменавания в летописите голям и богат средновековен град Лютица – център на епископия (IX–XVII в.) и архиепископия (XVII–XVIII в.), и изиграл важна роля в българската история, особено при царуването на Калоян. Почти изцяло запазените крепостни стени са дълги над 600 м, с височина до 10 м. Личат бойната платформа, бойниците и 12-те кули, като девет от тях са запазени до първоначалната им височина. Археологическият паметник на културата, се намира западно от Ивайловград и до него се достига за 3,30 ч пеша – минавайки през с. Лъджа, останките от римската вила „Армира” и Лъджанския манастир „Св. равноапостоли Константин и Елена”.