УСТРА

Средновековната твърдина Устра се намира в Устренския рид на Западните Родопи, в подножието на вр. Устрен (1015 м), на около 3 ч пеша от гр. Джебел. Разположена е върху продълговат скалист връх и заема площ от 1286 кв м. Дължината на цялата крепостна стена е 113 м, а запазената височина на стените е 10 м. Разкрити са основите на жилищни помещения, водохранилища и складове за храна. Наблизо са останките от тракийска крепост със същото име – Устра, от която са останали крепостни стени, високи до 2 м. Построена е най-вероятно през ХІІ–Х в. пр. Хр. Наблизо, по долината на малка рекичка са запазени две тракийски куполни гробници. Историците предполагат, че тук е била столицата на тракийското племе одриси.