ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”

Разположен е на около 4 км от гр. Дряново, сред живописното ждрело на Дряновската река, и е обграден от високи варовикови скали. Смята се, че в първоначалния си вид, манастирът се е намирал на 2 км северно от сегашния (в местността „Малкият Св. Архангел”) и е построен през ХІІ в. от въстаналите търновски боляри – братята Асен и Петър. През ХІV в. Светата обител е била едно от главните средища на исихазма и е давала подслон на множество монаси. В началото на ХV в. манастирът е разрушен от османските нашественици. В последствие е бил възобновен на ново място, в местността, известна днес под името „Голям Св. Архангел”, но участта и на тази обител е същата. За пореден път и на сегашното място, Дряновският манастир е изграден към края на ХVІІ в. През1845 г. е завършен новият храм. Манастирът е бил крепост и убежище на българските будители и революционери. Той е бил една от главните бази на Васил Левски и революционната организация. Имало е таен склад за храни и оръжия, поради което по време на Априлското въстание отрядът на поп Харитон и Бачо Киро се насочил натам и превърнал Светата обител в своя крепост. В битката с турската войска оцеляла само малка част от отряда, а манастирът отново бил опожарен, като сравнително непокътната остава единствено църквата. Последното основно възстановяване е извършено наскоро след Освобождението. В чест на загиналите въстаници, в манастирския двор е издигнат паметник-костница. Уредена е музейна сбирка, която пази реликви от Дряновската чета. Над манастира, сред отвесните скали, се намира пещерата „Бачо Киро”, обитавана от човека още през палеолита (старокаменната епоха, 1 000 000 – 700 000 пр. Хр.).