ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР „СВ. ЙОАН БОГОСЛОВ”

Разположен е на брега на река Струма, до град Земен, в красива местност в полите на Конявската планина, в близост до Земенския пролом по поречието на р. Струма. През втората половина на ХІV в., Духовната обител влиза в очертанията на Велбъждското княжество – владение на деспот Деян. От този период е ктиторският надпис (1354 г.), който свидетелства, че със средствата на деспота старата църква (ХІ в.) е обновена и украсена. Тя е един от малкото запазени паметници на българската средновековна архитектура, строителство и стенопис. Кръстокуполната сграда, изградена като куб, е единствената църква в България с такава форма. В своята цялост, Земенският манастир представлява изкючително оригинален архитектурен ансамбъл, с уникални стенописи от 1354 г., сред които е и изображението на Св. Ана (ХІ в.) – единственото, което е оцеляло от времето на първоначалното създаване на храма. Църквата е обявена за национален паметник на културата, а ктиторските портрети в Земенския манастир сеотличават с висока художествена стойност, реализъм и хуманизъм, и са също така стари като образите на севастократор Калоян и Десислава в Боянската църква.