КИЛИФАРЕВСКИ МАНАСТИР „СВ. РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО”

Днешният манастирски комплекс е разположен по поречието на р. Белица, на около 4 км югоизточно от търновското градче Килифарево. В началото на своето съществуване Светата обител е била изградена върху близкия хълм. В първоначалния си вид, Килифаревският манастир е основан около 1350 г. от видния български духовник Теодосий Търновски. С помощта на тогавашния владетел цар Иван Александър (1331–1371), той превръща Обителта в едно от най-важните средища на средновековната българска просвета и книжнина. За кратко време тук се формира Килифаревската книжовна школа, в която през 1360 г. се обучават 460 ученика, най-известният от които е бъдещият български патриарх Евтимий Търновски. Малко след османското нашествие по българските земи, Светата обител е разрушена, а голямото книжовно средище – напълно унищожено. Векове след това, през 1718 г. манастирът е възстановен отново на настоящото си място. След дългогодишно настояване пред турските власти и събиране на средства, през 1840 г. възрожденският майстор Кольо Фичето започва изграждането на днешната еднокорабна и еднокуполна църква „Св. Димитър”. Той запазва част от старата олтарна стена и двата параклиса, на Св. Теодосий и на Св. Иван Рилски. В параклиса на Теодосий Търновски е запазен старият дърворезбован иконостас – забележителност на българското възрожденско дърворезбарско изкуство. Храмът е завършен през 1842 г., а вътрешната украса е направена година след това. Истинска забележителност е позлатеният иконостас, дело на резбарите Цоню и Симеон Василеви, баща и син от Трявна. Впечатляват и иконите, създадени от тревненските зографи Досю Коев, Симеон Симеонов, Йонко Попвитанов. Манастирът е обявен за паметник на културата.


Гурме