ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР

Един от най-ценните паметници на архитектурата и изкуството в България е разположен в изключително живописна местност, на около 10 км от Велико Търново, в подножието на отвесни скали, от лявата страна на р. Янтра. Според историческите данни, манастирът е изграден през 60-те години на ХІV в., по време на Второто българско царство. Опожарен и ограбен е от турците, но с помощта и средствата на родолюбиви българи е изграден отново през 1825 година. Строежът на църквата е започнат от майстор Димитър Софиянлията (впоследствие заловен и обесен от османските нашественици, заради участието му през 1835 г. във Велчовата завера), а е напълно завършен от майстор Кольо Фичето през 1834 г. Църквата е с уникална архитектура, на която трудно може да бъде намерен аналог в някой от другите български манастири. Стенописите и иконите са създадени през 1849–1851 г. от големия възрожденски художник Захарий Зограф. Особено интересна е изписаната от майстора сцена „Колелото на живота” (на южната външна стена), както и цялата пищна външна украса, ценен паметник на живописното изкуство от Възрожденската епоха. Паметник на българското дърворезбарско изкуство е и позлатеният иконостас. В западната част на манастирския комплекс се издига камбанарията със седемте камбани, една от най-хубавите звънарници, създадени от майстор Колю Фичето. Преображенската света обител е била културно-просветен център и убежище за много родолюбиви българи и революционери, а през годините на Освободителната руско-турска война манастирът е превърнат в болница. Понастоящем в манастира има музейна експозиция, която пази реликвите на обителта: книжа, исторически документи, църковни книги, икони и произведения на приложното изкуство. Преображенският манастир е национален паметник на архитектурата и изкуството.


Гурме