СКАЛЕН МАНАСТИР „СВ. ДИМИТРИЙ БАСАРБОВСКИ”

Единственият действащ скален манастир в България се намира в каньоновидната долина на река Русенски Лом, на 10 км от гр. Русе и носи името на близкото село Басарбово. Основан е от влашкия войвода Иванко Басараб, тъст на цар Иван Асен ІІ (1218–1241). Най-ранните исторически сведения за манастира са от ХV в. За първи път името на с. Басарбово се споменава в турски данъчен регистър от 1431 г. като „манастир Басараба”. През XVI в. манастирът е изоставен, но не можем да не споменем най-известния му обитател и вечен игумен Св. Преподобни Димитрий Басарбовски, за когото с уважение пише и Паисий Хилендарски, в своята „История славяноболгарския” (1762). В края на Руско-турската война от 1768–1774 г. „чудотворните мощи” на Св. Димитрий Басарбовски са били пренесени в Букурещ и са поставени в Митрополитската (днес Патриаршеската) църква „Св. Св. Константин и Елена”. През 1911 г. Карел Шкорпил посещава Басарбовския манастир и го описва подробно. През 1937 г. монах хаджи Хрисант започнал да го обновява. Днес Басарбовският манастир се състои от скална църква, с дърворезбован иконостас (1941) и няколко стаи, издълбани високо в скалния масив. До иконостаса е голямата житийна икона на Светеца, в цял ръст, и десет житийни сцени, с надписи на румънски (с кирилица) и гръцки език. Запазен е кладенецът, изкопан от Преподобни Димитрий. Манастирът има и музейна сбирка. Посещава се от стотици поклонници. На 15 км от Басарбовския манастир се намират Ивановските скални църкви, включени в Списъка на защитените обекти от ЮНЕСКО, поради своето световно историческо значение.


Гурме