ЧИПРОВСКИ МАНАСТИР „СВ. ЙОАН РИЛСКИ”

Намира се по поречието на р. Чипровска Огоста, в подножието на Язова планина (част от Западна Стара планина), на около 4 км североизточно от известното със своите красиви килими градче Чипровци. Води началото си от Х в. и е един от тридесетте манастира от времето на Първото Българско царство, утвърдили в страната християнската религия и Кирило-Методиевското дело. В продължение на девет века той е важно книжовно и просветно средище. Използван е за убежище и опорен пункт по време на въстанието на Константин и Фружин (ХV в.) и Чипровското въстание (ХVІІ в.). Манастирът е многократно ограбван, а през ХІХ в. шест пъти е бил частично разрушаван, но впоследствие е възстановяван чрез дарения от заможни българи. Манастирската църква е построена през 1829 г. Вътрешната украса не е много богата. Ценни са дърворезбованият иконостас и запазените старинни икони. Манастирският комплекс се допълва от кулата-костница, където се съхраняват костите на поборници от Чипровското въстание. Интересен паметник на архитектурата и изкуството е и изцяло украсеният със стенописи параклис „Св. Атанасий Велики”.