ИСКРЕЦКИ МАНАСТИР „СВЕТА БОГОРОДИЦА”

Искрецкият манастир „Света Богородица”, по непотвърдени сведения, е основан през ХІІІ в. Разрушен след падането под турска власт, той е бил възстановен едва през 1602 г. Новите стенописи са от 1843 г. и декоративно се отличават с богати растителни елементи, повлияни от стенописите в Рилския манастир. До църквата има малка кръщелня, шестоъгълна по форма постройка, единствена сред манастирите край София. Днес той е действащ манастир, без монаси.