МАЛОМАЛОВСКИ МАНАСТИР „СВ. НИКОЛАЙ”

Маломаловският манастир „Св. Николай”, издигнат през ХVІ в., е разположен на 12 км северозападно от Драгоман, близо до с. Мало Малово. Еднокорабната и едноапсидна сграда без купол е типична за църквите в Западна България. Запазени са фрагменти от стенописи в олтарната апсида. Днес той е недействащ манастир.