НЕДЕЛИШКИ МАНАСТИР „СВ. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ”

Неделишкият манастир „Св. Атанасий Велики” се намира на 17 км западно от Драгоман. Не е известна датата на неговото създаване. Само един надпис на южната страна сочи, че е възобновен през 1846 г. Тридесет години по-късно, живописецът Гига Симеонов е нарисувал стенописите в откритата нартика. Интересни са сцените „Страшният съд”, „Изгонването на Адам и Ева от Рая”, но най-забележителни са каменните релефи, дело на майстори от Радомирско. Днес той е недействащ манастир.