РИТЛИТЕ

Този изключителен природен феномен се намира западно от Лютиброд, при самия изход от Искърския пролом. Вляво от реката е същинската му част, под която преминава жп линия; опирайки до историческия Рашов дол. Тук широко са разперили криле 3 реда светлокафяви карстови ребра, наподобяващи ритли на кола (от там идва и сполучливото им наименование). Вертикално изправените скални образувания са изградени от варовикови долнокредни пластове, с височина 60–80 м и ширина 2,6–6,5 м. Започват от равнището на реката и се издигат по склона на 200–300 м височина.