БАЧО КИРО

Намира се в живописните каньони на р. Андъка и р. Дряновска. Отстои на 300 м от Дряновския манастир, в отвесна варовикова скала, висока 25 м. Тук са намерени предмети, които доказват, че пещерата е била обитавана от човека още от древни времена. Това е първата благоустроена пещера в България. Тя представлява сложен четириетажен лабиринт от пещерни галерии и разклонения около 3600 м. За посетителите са оформени два маршрута – кратък маршрут (25 минути) и дълъг маршрут (80 минути).