ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛО

Един от феномените на Родопите е Триградското ждрело, където се намира пещерата Дяволското гърло. Тя отстои на 1,2 км от с. Триград и е формирана вследствие на могъщи тектонични движения. Името на пещерата идва от формата на входа, наподобяваща дяволска глава. Огромната кухина се е получила от подземна река, образуваща огромна зала, наречена Бучащата. Бученето идва от най-големия подземен водопад на Балканския полуостров, с височина на пада 42 м. Дължината на залата е 110 м, ширината – 40 м, а височината й достига 35 м. Това е най-голямата зала в българските пещери, след входната зала на Деветашката пещера – в нея може да се побере катедралата „Св. Александър Невски”. От входа е направена изкуствена галерия, с дължина 150 м, през която се достига до основата на водното течение. Оттук, 301 стъпала нагоре ще ви изведат покрай подземния водопад до повърхността. Приблизително на 400 м от входа на Дяволското гърло, водите на подземнотечащата река се губят в сифон-галерия. Дължината на сифона е повече от 150 м, а след него, по 60-метрова галерия подземната река напуска пещерата и излиза отново на повърхността.