УХЛОВИЦА

Намира се в Родопите, на 3 км североизточно от с. Могилица, на 1040 м надморска височина, а температурата вътре през цялата година е 10–11 °С. До входа й се достига по стръмни, почти отвесни стълби. Ухловица е една от най-старите пещери в региона, с много красиви дендритни образувания, приличащи на морски корали. Пещерата завършва със 7 невероятно красиви езера, които рано на пролет се пълнят с вода. Към Голямото езеро се спускат каменните струи на брилянтен летен водопад.


Гурме