ЯГОДИНСКА

Намира се в Родопите, на 3 км югозападно от с. Ягодина. Входът на пещерата за туристите е изкуствено направен, а естественият вход е на 30 м над шосето. Ягодинската пещера е една от най-дългите (10 км) и най-интересни пещери в България, както и най-красивата в Родопите. Състои се от 5 етажа, като част от нея е електрифицирана и пригодена за туристически посещения. В залите на пещерата могат да се видят чудни сталактити, сталагмити и сталактони, а също така драперит, синтрови езера, искрящи хелектити и още много други пещерни и скални образувания. В нея са открити следи от живот, датирани от времето на енеолита (ІV хил. пр.Хр.), а също и от по-късната бронзова епоха. Открити за посещение са енеолитните жилища, намиращи се на десетина минути от изкуствения изход на пещерата. Наблизо е Буйновското ждрело, разположено от двете страни на Буйновска река, приток на р. Въча. Буйните планински води са прорязали варовитите скали и са създали изключително красивата природна забележителност.