БЯЛАТА РЕКА

В Национален парк „Централен Балкан”, тази екопътека е една от най-красивите в България. Изградена през 2003 год. предимно от местни хора, тя се вие по протежение на речното ждрело. Маршрутът, с дължина около 2 км, е атрактивен, кратък и кръгов – там откъдето тръгвате, там и ще се върнете. От всеки от осемте моста, които пресичат реката, има какво интересно да се види. Наблюдателните площадки са три, а от най-високата от тях (630 м надморска височина), разположена край едноименната река на около 5 км от Калофер, се открива неописуема гледка към биосферния резерват „Джендема”, най-просторния от деветте резервата на Националния парк „Централен Балкан”. От големите, изключително добре изработени табели, ще се информирате за флората и фауната на парка. Представени са пет основни теми – гората, влечугите, птиците, бозайниците и билките.