НЕГОВАНСКА

Това е първата екопътека, построена на територията на България. Намира се в западната част на Търновските височини при с. Емен, където р. Негованка, десен приток на р. Росица, образува живописен пролом, известен с името Еменски каньон. През 1980 год. той е обявен за защитена територия. Пътеката e предвидена за около 3-часов кръгов преход. Особено живописна е през пролетта, когато по склоновете са нацъфтели люляци, а буйните води на реката образуват водопад, преди да се успокоят в езерото. От местата, предвидени за пикник, се открива прекрасна гледка към долината. В края на каньона се намира водопадът Момин скок, с височина 10 м. Под него се образува красив вир, който често се използва за плаж.


Гурме