КОПРЕНСКА

Намира се в Западна Стара планина, под връх Копрен. Замислена е като представителна за Северозападна България – еталон за чиста природна среда. Маршрутът обхваща долините на три реки и ридовете помежду им, в район с надморска височина от 950 до 1350 м. Състои се от няколко етапа, с обща дължина около 20 км. Преминавайки по пътеката, можете да се насладите на вековни букови гори, водопади и водни каскади, причудливи скали, поляни, осеяни със здравец, боровинки и горски ягоди. Изходният пункт е с. Копиловци.