МИЙКОВСКА

Обхваща поречието на Топлата река и е със средна надморската височина 730 м. Включва множество малки бързотечащи, пълни с балканска мряна и кефал рекички, които водят своето начало от Еленско-Твърдишкия Балкан. По протежението й има много места за еднодневни излети.