Долен

Типично високопланинско село (1020 м), разположено в югозападната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи, на 26 км от гр. Гоце Делчев. Създадено от заселници, спасяващи се от насилствено помохамеданчване през ХVI в., то се споменава в турските регистри още през 1671 г. Запазени са над 70 къщи – архитектурно-исторически паметници. Те са строени с типично еркерно наддаване на втория и третия етаж и с вътрешен архитектурен план, подобен на плана на възрожденските къщи в други селища на страната. Някои от таваните са украсени с резби. През 1977 г. селото е обявено за културно-исторически резерват. Запазена е построената през 1837 г. църква “Св. Никола”, впечатляваща с красивата си резба – дело на самоуки майстори. Най-интересни като типични възрожденски улични ансамбли са кръстовищата „Кавалите”, „Николовската чешма” и „Чаршийската уличка”.