Аладжа манастир

Разположен на 14 км от Варна, точно над „Златни пясъци”, Аладжа манастир е най-известният средновековен скален манастир по Българското Черноморие. Няма данни за това кога е основана отшелническата обител. Оцелелите в параклиса стенописи свидетелстват, че тук е кипял богат духовен живот по време на Второто българско царство (ХІІІ-ХІV в ). След падането на България под османско робство в края на ХIV век Аладжа манастир постепенно запада и вероятно към края на XV или началото на XVI век е окончателно изоставен. Християнското име на манастира е неизвестно. Названието “аладжа” е от персийски или арабски произход и означава “пъстър, шарен”.

Килиите са разположени на два етажа в доиздълбани от човешката ръка пещери. На долния етаж са били стаите на монасите-исихасти, общите части (кухня, дневна) и малка църква, докато горният етаж е бил изцяло заделен за параклиса. В съседство с „Kаменния манастир” са открити и други помещения, затрупани от ерозиралите скали – коридори, бронзова кадилница и части от стенна живопис. През 70-те години на миналия век в близост до манастира е изградена музейна сграда. През летните вечери манастирът оживява в магическия аудиовизуален спектакъл "Легенди от Аладжа манастир", изграден по мотиви от книгата на Валери Кинов.


Гурме