Търговците в туризма все повече научават правилата, по-често прилагат и добри практики

Г-н Маргаритов, какви проверки извършва Комисията за защита на потребителите в планинските курорти през зимния сезон? 

От началото на декември с превантивни проверки стартирахме кампанията „Зима 2017-2018”. Целта бе най-напред да проверим обектите, в които през изминалите периоди сме констатирали нарушения, за да се уверим, че са готови да посрещнат своите гости, съобразявайки дейността си с изискванията на закона. С колегите от други ведомства направихме инспекции на съоръженията относно тяхната техническа изправност, информационна обезпеченост, включително по отношение цените и условията за ползването им. През януари засилихме интензитета на проверките, тъй като това е разгарът на зимния сезон и курортите са пълни с туристи. 

Какво показват проверките до момента? 

Симптоматично нарушение, което обаче засега се среща в по-малко случаи, отколкото в минали години, е даден обект да се рекламира като СПА хотел или като много по-звезден, отколкото е по удостоверение за категоризация, но да не е в състояние да предложи услугите, заради които хората понякога избират точно такова място за настаняване. Може би някои хотелиери се надценяват, като си мислят, че ще успеят в движение да откликнат на очакванията и потребностите на своите клиенти, но това няма как да стане. Затова и законът въвежда точно определени и ясни критерии, въз основа на които съответният обект придобива своята категоризация. Надявам се, че и с нашето съдействие в рамките на правомощията ни, тези хотелиери ще са в състояние да компенсират своите клиенти с друг тип услуги или с добри практики, които в крайна сметка няма да доведат до голямо разочарование.  

Как се развива, според Вас, предлагането на туристически продукт в България? 

Наблюдават се две положителни тенденции. Едната е, че търговците научават новите правила, тъй като в последните няколко години се смени нормативната уредба – по отношение на категоризацията на заведенията и хотелите, на ски пистите и пр. Втората тенденция е, че когато вече е възникнал някакъв проблем, търговците са все по-склонни да предоставят компенсация на своите клиенти, давайки си сметка, че така могат да ги запазят. Всичко идва от този, който менажира процеса и от действията на всеки един зависи туристическият бранш да продължи да се развива възходящо. Не на последно място обаче, контролните органи трябва да са си на мястото и ние се стремим да правим точно това. Нашите екипи продължават да са на терен, продължаваме да проверяваме туристическите и търговските обекти както в рамките на нашата кампания, така и по сигнали на потребители.