Zora

holiday type :   mountain  
tourism type : montain   cultural   hunting  

tel.:+35992 62 32 31

e-mail: zorahotel@abv.bg

web:www.hotelzora.eu