Petreliiski Spa Hotel

Petreliiski Spa Hotel

holiday type :   mountain   SPA
tourism type : montain   SPA  

e-mail: k.petreliiska@abv.bg

web:www.hotelpetreliiski.info