Uzunskiholiday type :   mountain   SPA
tourism type: mountain   SPA  

holiday in Vievo
address: 12 Peio Iavorov str.
tel.: +359301 62626
fax: +359301 62626
mobile: 359878149666