Nikoloviholiday type : seaside    
tourism type: sea  

holiday in Chernomoretz
tel.: +3595504 29 29
mobile: 359886512107
e-mail: dom_nikolovi@mail.bg