Свидетели сме на все повече добри практики и в сферата на туризма