НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

почивка в София
Националният природонаучен музей (НПМ) при БАН е създаден през 1889 г. като един от царските природонаучни институти в София.Той не само експонира, но и изучава образци от живата и нежива природа от България и чужбина. Със своите богати научно-организирани колекции и впечатляваща експозиция, НПМ е не само най-големия природонаучен музей в страната, но и на Балканския полуостров. Богатството му обхваща над 12 000 вида и наброява над 1 млн. екземпляра. Съхранява се в 2 хранилища и е организирано в 24 зали. Събираните в течение на близо 120 години експонати на НПМ включват над 400 вида бозайници, над 1 200 вида птици, стотици хиляди насекоми и други безгръбначни, обширна херпетологична и ихтиологична колекция, около една четвърт от минералните видове в света. Сред тях е дори късче от Луната, подарено от космическата мисия „Аполо”. От създаването на музея до наши дни в неговите фондове се съхраняват редки и изчезнали видове, както и типусите на много нови за науката животни и растения, описани и депозирани в НПМ от наши и чужди специалисти. Материалът е събран в България и в над 60 други страни. Намира се на бул. Цар Освободител № 1.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ