АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ КОМПЛЕКСИ

Изключителният период на бързо икономическо и духовно развитие, наречен “Българско възраждане”, бележи по неповторим начин развитието на националната материална и духовна култура, дарявайки ни с уникално наследство – цели села и градчета с изумителни архитектурни ансамбли. В запазените дву- и трикатни къщи, таваните на които греят с уникални дърворезби, е въплътен позитивният светоглед на българина и неговият строителен и художествен гений. Към тези селища българската държава проявява особено внимание, запазвайки духа на времето и неповторимата им индивидуалност като резервати – архитектурно-исторически комплекси, повечето от които са обявени за национални паметници на културата.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ