НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН
видове почивка :   на планина  
видове туризъм : планински   алтернативен  

 

В началото на 2011 г. Дирекцията на НП Пирин стартира разработване на Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси, чрез насърчаване на устойчив туризъм в НП „ПИРИН”

В рамките на проекта е изработена „Информационна папка за възможностите за туризъм и отдих в и около Национален парк Пирин, под мотото: НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН”ползи за хората и природата.

Папката е изработена на български и английски език и съдържа информация в две наптравления:

  1. Информация за НП „Пирин” - обща информация за НП; общовалидни режими и норми; места за практикуване на: пешеходен туризъм, алпинизъм, пещернячество, коло и конен туризъм, образователни пътеки, места за пикник и краткотраен отдих, места за палаткуване, място за подслон,

  2. Информация за прилежащите територии – места за настаняване и изхранване, достъп, местни производители, културни обекти, и други услуги.

Информационната папка ще се разпространи в максимален брой туристически обекти и обекти за масови посещения (хотели, хижи, заслони, автогари, жп гари и др.), където ще бъде достъпна за ползване от всички посетители и туристи, решили се насладят на местната природа, култура и бит.

В папката има възможност периодично да се помества информация за предстоящи събития (празници, панаири, традиционни събори и др.), които биха предизвикали интерес от страна на посетителите.

Повече информация можете да получите от ДНП „Пирин” и съответните паркови офиси или в интернет сайта на ДНП „Пирин” – www.pirin.bg

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ