ЧЕРВЕН

почивка в Русе
Намира се на десния бряг на р. Черни Лом, на около 30 км южно от Русе. Kрепостта била издигната през VI в. от византийския император Юстиниан I. По-късно тези земи били завладяни от прабългарите. През XIII в., по време на Второто българско царство, средновековният град бил един от най-значимите военни, религиозни и стопански центрове на България. Червeн се състои от две части – същински град и цитадела. Цитаделата е разположена върху по-високата част на платото. Там са били жилищата на знатните особи и църквите. Интерес представлява правоъгълната кула, която най-вероятно е била на четири етажа. От едната й страна се спускал подвижен мост, който свързвал града с цитаделата. Червен бил изпепелен от турците през 1388 г. Днес можем да видим останки от замъка, част от крепостната стена, кулата, бойницата, двете порти и основите на църквите.
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ