Епископската базилика и римските мозайки в Пловдив влязоха в Индикативния списък на ЮНЕСКО


2018-04-04Кандидатурата на Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол беше включена в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти, обявиха от Центъра за световното наследство на ЮНЕСКО в писмо до министъра на културата Боил Банов.

 

„Епископската базилика в Пловдив, със запазените в нея мозайки, е уникален паметник, с който България се гордее. Включването й в индикативната листа на ЮНЕСКО е още един щрих към приноса на страната ни и конкретно на Пловдив, един от най-старите градове на континента, в опазването на културното наследство“, каза министърът на културата Боил Банов. По думите му базиликата е сред най-впечатляващите паметниците по българските земи от Римската епоха. По тази причина министерството убедено подкрепи инициативата на Община Пловдив и Фондация „Америка за България“ за включването й в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Голямата базилика на Филипопол е построена в началото на V век върху по-стара сграда със сходни размери, а вероятно и функции. Разрушена е в средата на VI век по неизяснени причини. Тя е най-големият раннохристиянски храм, открит на територията на България и един от най-големите на Балканския полуостров. Реставрира се с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

| НОВИНИ