Мрежа за приключенски туризъм в черноморския регион – DOOA
видове почивка : на море    
видове туризъм : морски   алтернативен  

Лице за контакт: Румяна Грозева
Стара Загора
тел.: +359 42 60 50 07
gsm: +359 87 90 21 999
e-mail: office@szeda.eu
 
Проектът за създаване и развитие на МРЕЖА ЗА ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН  (Development of Outdoor Adventure Tourism Network DOOA) се изпълнява от международен партньорски консорциум от 8 организации от черноморски регион (България, Румъния, Молдова, Грузия, Турция), със съ-финансиране по програма  “Black Sea Basin 2007-2013”.
Партньорските организации са:
Водещ партньор: Romania Constanta Governorate; 
Партньор 1: Kastamonu Governorate Special Provincial Administration;
Партньор 2: Turkish NGO ADA – Awareness for Development Association;
Партньор 3: Rize Provincial Special Administration
Партньор 4: IBDIPC (International Business Development and Investment Centre, Batumi, Georgia;
Партньор 5: Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development (ODIMM), Chisinau, Moldova; 
Партньор 6: Stara Zagora Regional Economic Development Agency, Bulgaria;
Партньор 7: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora (CCI SZ)
 
Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото икономическо и социално развитие в региона на Черно море чрез природното, историческото и културното богатство и укрепване на капацитета за управление на туристически продукти. 
Конкретните цели са:
- Да се определят възможностите и пречките в развитието на туристическия сектор, за да се постигне устойчиво икономическо развитие в региона; 
- Да се разработи стратегия за устойчив приключенски туризъм и план за действие за региона; 
- Да се повиши управленския капацитет на местните институции, туристическите оператори и малките предприятия, работещи в областта; 
- Да се популяризира приключенския туризъм като средство за устойчиво икономическо развитие и стимулиране на бизнес сътрудничество.
 
Дейностите по проекта са обособени в няколко групи, сред които: проучване на 
съществуващите туристически продукти на открито; създаването на мрежа; подготовка на стратегия и план за действие.
На сайта на проекта: www.blacksea-adventure.travel, може да се проследи неговото изпълнение, както и да се открият възможностите за приключенски туризъм в партниращите си страни.
 
 
 
 
 
 
 
За  повече информация:
Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора
+359 42 60 50 07
+359 87 90 21 999
e-mail: office@szeda.eu  
 
Търговско промишлена палата – Стара Загора;
e-mail: office@chambersz.com, телефон:+359 42 62 62 97; 
Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора
 

DEVELOPMENT OF OUTDOOR ADVENTURE TOURISM NETWORK IN BLACK SEA REGION – DOOA

 
Development of Outdoor Adventure Tourism Network, in Black Sea Region – DOOA, is a project co-funded by “Black Sea Basin 2007-2013”. 
The project has the following objectives:
1) to contribute to sustainable economic and social development in the Black Sea region by natural, historical and cultural heritage and strengthening the capacity to manage tourism products;
2) to identify opportunities and barriers in the development of the tourism sector to achieve sustainable economic development in the region;
3) to develop a strategy for sustainable adventure tourism and action plan for the region;
4) to improve the management capacity of local institutions, tourism operators and small companies working in the field;
5) to promote adventure tourism as a tool for sustainable economic development and promotion of business cooperation.
 
Eight organizations, from five different countries from the Black Sea regions are involved in this international consortium. The partnership is leading by Prefect's Institution of Constanta County. The other 7 partner organizations included are from:
Turkey - Kastamonu Governorate Special Provincial Administration, Turkish NGO ADA – Awareness for Development Association & Rize Provincial Special Administration; Georgia - IBDIPC (International Business Development and Investment Centre, Batumi; Moldova - Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development (ODIMM), Chisinau; Bulgaria - Stara Zagora Regional Economic Development Agency & Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora (CCI CZ);
The project activities are divided into several groups, including: study of existing tourism products; networking; preparation of strategy and action plan.
So far several partners meetings are organized, hosted by each partner in their home countries, in Romania, Turkey, Georgia and Bulgaria. 
During the meetings were discussed different options for promoting adventure tourism and outdoor activities in general. 
Each partner had assist on making of Regional Assessment Studies (RAS) which main objective was to indicate and present the opportunities for outdoor activities and other actions as well.
Besides the meetings, the partners from Kastamonu Governorate Special Provincial Administration, Turkey, organised a tournament for outdoor sports call “Kastamonu Extreme Sports Festival” held on 21- 22 August 2014 in the province of Kastamonu which is famous for its canyons, waterfalls, springs. To promote the region, adventure sports, and this unique geography, the festival has been held in great enthusiasm and reached an audience of more than 10,000.
 
The participants in this tournament had the opportunities to demonstrate their abilities in the following categories:
Mountain Biking Race;
Mountain Running Race;
Horma Canyoneering;
Enduro Race;
In the end of October 2014 an Outdoor Adventure Sport Tournament will be organized in Constanta, Romania by the Beneficiary - Prefect's Institution of Constanta County. 
The project shall end in the middle of March 2015. 
 
For contact in Bulgaria:
Stara Zagora Regional Economic Development Agency (SZREDA),
e-mail: office@szeda.eu,
phone:+359 42 60 50 07; mobile: 87 90 21 999/8/7
Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora (CCI SZ);
e-mail: office@chambersz.com, phone:+359 42 62 62 97; 
The content of this publication is the exclusive responsibility of Stara Zagora Regional Economic Development Agency, City of Stara Zagora, Bulgaria.
 
 
" Публикацията е създадена с подкрепата на Европейския съюз. Съдържащата се информация  в  тази статия е отговорност единствено на Агенция за икономическо развитие Варна и по никакъв начин не може да бъде взета като да  отразява мнения на Европейския съюз"
 
 
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ